Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

ARANYPATKOSZEGED.hu

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, utólag nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen ÁSZF hatálya Vállalkozás weblapján (https://aranypatkoszeged.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

 

A webáruházat üzemeltető Vállalkozás adatai

 

Név: NÓNIUSZ’96 Kft.

Székhelye: 6724 Szeged, Kálvária sugárút 37.

Üzlethelyiség: 6724 Szeged, Kálvária sugárút 37.

Üzlethelyiség nyitva tartása: hétfőtől-péntekig: 9:30-17:00 óra között

szombat: 9:00-13:00 óra között.

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 06-09-004221

Adószáma: 11393119-2-06

Elektronikus levelezési címe: aranypatkoszeged@gmail.com

Telefonszáma: +36 62 486-314 és +36 30 416-70-88

Tárhely szolgáltató megnevezése: Intrex-Hosting Kft.

Tárhely szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 49.

Tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@intrex.hu

 

1. Bevezető rendelkezések

 

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, illetve annak értelmezésére külön kikötés nélkül is a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a következő jogszabályokra:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

 • az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. törvény.)

 • a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

 • a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet

 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet

 

1.2. A jelen Szabályzat 2020. január 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani jelen Szabályzatot. A módosításokat –amelyek a már korábban létrejött szerződéseket nem érintik- a Vállalkozás azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a webáruház oldalán közzéteszi. Az oldal látogatói a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

1.3. Vállalkozás fenntart magának minden jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.

 

 

2. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

2.1. Az oldalon megjelenített termékek online módon, illetve elektronikus úton rendelhetőek meg.

 

2.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

 

2.3. A webáruházban a Vállalkozás részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, egységárát (pl.: Ft/db, Ft/l stb.) a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Előfordulhat, hogy a gyártó a termékek összetételében változtatást eszközöl, amelyért a Vállalkozás nem tud felelősséget vállalni!

 

2.4. Amennyiben a megvásárolt áruval kapcsolatban átadott bármely termék információ, használati utasítás és jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak között eltérés van, úgy az egyedi rendelkezések az irányadóak.

A Vállalkozásnak nem áll módjában felelősséget vállalni az egyes árucikkekhez mellékelt leírás, útmutató téves értelmezéséből, illetve a termékek szakszerűtlen összeszereléséből, kezeléséből, használatából adódó károkért!

 

2.5. Vállalkozás nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a Vevő helytelenül adja meg részére a megvásárolni kívánt termék paramétereit, amely emiatt alkalmatlanná válik funkciójának betöltésére.

 

2.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a webáruházon, annak részleteiről a Vállalkozás teljes körűen tájékoztatja Vevőket.

 

2.7. Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága és igyekezete ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Vállalkozás nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni és szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

 

2.8. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

3. RENDELÉS MENETE

 

3.1. A szerződés regisztrált és nem regisztrált vásárlókkal egyaránt létrejön. A regisztrálásra a „Bejelentkezés” menüpont alatt van lehetőség, 1 percnél nem vesz többet igénybe. Regisztrációt követően amennyiben később is szeretne a Vevő vásárolni, úgy nem kell ismételten megadnia a szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatait, amelyeknek módosítására a későbbiekben bármikor nyílik lehetőség. A regisztrált Vevő nyomon tudja követni rendelésének az állapotát, illetve vissza tudja keresni a korábbi vásárlásait is.

 

3.2. A regisztráció és a vásárlás során megadott adatok valóságtartalmáért, illetve pontosságáért a Vevő viseli a felelősséget.

Vállalkozás a teljes felelősségét kizárja arra vonatkozóan, ha a regisztráció, illetve a vásárlás során valótlan tartalmú, illetve pontatlan adatok kerültek megadásra a Vevő részéről, ha ilyen adatokkal került sor a vásárlásra, valamint ha ilyen típusú adatok miatt késedelmes vagy egyéb okból hibás teljesítésre kerül sor, illetve ilyen információkra visszavezethetően hiúsul meg a vásárlás.

 

Vállalkozást nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért sem, ha Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Vállalkozásnak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

3.3. A webáruházban az aranypatkoszeged.hu által forgalmazott, a lótartáshoz, továbbá a lovas sport amatőr, valamint versenyszerű folytatásához szükséges eszközök, felszerelések, illetve ezek kiegészítői találhatóak. A Vállalkozással történő előzetes egyeztetést követően lehetőség van egyedi, a webáruházban nem szereplő termékek megrendelésére is. A termékek között a megfelelő kategória menüpont kiválasztása után tud a Vevő böngészni. Ha olyan kategóriába lép, ahol termék található, akkor ott megtekinthető a rendelkezésre álló áruról készült képek, a tulajdonságok rövid leírása, bruttó ára, az adott termékhez tartozó egyéb lényeges jellemzők (pl.: méret, szín, anyag, teljesítmény stb.).

 

3.4. Az ajánlati ár  az adott pillanatban, illetve akciós áru esetében, a megjelölt akció ideje alatt, meghatározott ideig érvényes. Az ár csak a Vállalkozás munkatársai által e-mailben történő megrendelés visszaigazolása után válik véglegessé.

Egyedi paraméterekkel rendelkező termék megrendelése esetén a Vállalkozásnak jogában áll előleget vagy a teljes összeg előre történő kifizetését kérni.

 

3.5. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek alatt lévő számok segítségével lapozhat a Vevő. A „kosárba” feliratra kattintva a terméket a kosárba helyezheti.

 

3.6. Ha bővebb információt szeretne kapni a Vevő a termékről, akkor a termék képére vagy nevére kattintva teheti ezt meg. Ekkor a termék oldalára juthat el, ahol részletesebb tájékoztatást kaphat.

 

3.7. Vevőnek módjában áll a webáruházban való keresésre is. Ekkor csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel a megadott kifejezésnek, akkor a rendszer megjeleníti.

 

3.8. A kosár tartalmát a "Kosár" menüpont segítségével is ellenőrizni lehet. Itt módosíthatja Vevő azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor a "Fizetés" gombra kell kattintani.

 

3.9. A következő lépésnél a Vevőnek lehetősége van megadni a megrendelői adatokat, a szállítási és számlázási információkat, továbbá kiválasztható a fizetési mód is. Ezt követően a „Rendelés áttekintése” gombra kattintva nyílik mód a rendelési információk egybefüggő megtekintésére.

 

3.10. A termékek házhoz szállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (továbbiakban: GLS) munkatársai végzik Magyarország területén belül.

Főszabály szerint a megvásárolni kívánt termék Vevő részére történő kiszállítása a megrendelést, illetve banki előre utalásos fizetési mód esetén a megrendelés ellenértékének Vállalkozás számláján történő jóváírását követően legkésőbb 5 munkanapon belül valósul meg, amennyiben a kiválasztott termék megtalálható raktárkészleten. Abban az esetben, ha az adott termék nem elérhető a raktárban, akkor a szállítási idő a fenti időpontoktól számítva legfeljebb 10 munkanap.

 

A házhoz szállítás költsége 1.500,-Ft.

 

25.000,-Ft feletti vásárlás esetén a kiszállítás ingyenes!

 

Nagyméretű vagy nagysúlyú áru rendelése esetén a végösszeget a fenti szállítási költségen felül plusz díj is terhelheti, amely értelemszerűen az érintett áru nagyságától és tömegétől függ. A plusz költség mértékére a GLS hatályos szállítási díjtáblázatában foglaltak az irányadóak.

 

A házhoz szállításon kívül lehetőség van a megrendelt termék személyes átvételére is a Vállalkozás üzlethelyiségében nyitva tartási időben.

 

3.11. A lehetősége van rá, hogy kiválassza a termék kifizetésének a módját.

 

A Vevőnek lehetősége van a megrendelt termék vételárát és a kiszállítás díját a Vállalkozás bankszámlájára történő banki átutalás útján (előre utalással) teljesíteni. Ekkor a Vevőnek előre, a termék kiszállítását, illetve személyes átvételét megelőzően, a megrendelés beküldését követő 2 munkanapon belül kell elutalnia a megrendelő összesítőjében szereplő összeget.

Az átutalás Vállalkozás bankszámláján történő jóváírását követően jogosult Vevő az általa vásárolt termékek kiválasztott módon történő átvételére.

 

A Vevőnek szintén lehetősége van arra, hogy a megrendelésének az ellenértéke és a kiszállítás díja a lezárt csomag kézbesítésekor kerüljön kifizetésre készpénzben a kézbesítőnek. (utánvétes fizetési mód)

 

A fentieken túlmenően a megrendelt termék személyes átvétele esetén a Vállalkozás üzlethelyiségében készpénzben is kifizethető a rendelés ellenértéke.

 

3.12. Miután a Vevő áttekintette a megrendelésének az összesítőjét és minden információt helyesnek talált, úgy azt követően a „Rendelés véglegesítése” gombra kattintva tudja beküldeni megrendelését a Vállalkozás részére. Ezen gomb lenyomásával Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlása fizetési kötelezettséget von maga után!

 

3.13. Adatbeviteli hibák javítása: Amennyiben Vevő változtatni szeretne a bevitt adatokon, a megrendelni kívánt termékek listáján, úgy a megfelelő ikonra kattintva lehetősége van visszalépni, módosítani vagy törölni a megrendelést.

Amennyiben Vevő a már beküldött és visszaigazolt megrendelését bármilyen okból módosítani kívánja, úgy a leggyorsabb és legcélravezetőbb megoldás, ha haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Vállalkozással e-mailen vagy telefonon és jelzi részére a változásokat.

 

3.14. Amennyiben Vevő megrendel egy terméket (a jelen szerződés szabályai szerint a kiszállítási díj a Vásárlót terheli) és bármilyen okból visszaküldi Vállalkozásnak azt, a szállítási díj a következők szerint alakul:

 • Amennyiben Vevő önhibáján kívüli okból cserét kér: az ismételt kiszállítási díj a Vállalkozást terheli.

 • Amennyiben Vásárló pénzvisszafizetést kér: a számlában szereplő végösszeg, azaz a vételár és a kiszállítási díj visszatérítésre kerül, a termék visszaküldési díja a Vevőt terheli.

 • Amennyiben a Vállalkozás tévedésből nem azt a terméket küldi el a Vevőnek, amelyet kiválasztott és megrendelt, úgy Vállalkozás fizeti az oda- és visszaszállítás díját is.

 • Rendelés összevonása esetén, amennyiben 1 csomagban kér több időpontban leadott megrendelést a Vevő, és amennyiben Vállalkozás még nem postázta a küldeményt: bármikor összevonható több rendelés, egy szállítási költséggel kerülnek a termékek postázásra.

 

Amennyiben Vevő meggondolja magát, és másik terméket szeretne inkább vásárolni:

 • Ha Vállalkozás még nem postázta a csomagot, kicseréli a terméket.

 • Ha Vállalkozás már postázta a csomagot, akkor a Vásárló viseli az összes (csomagonként számolt) kiszállítási díjat.

 

3.15. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai: Az adott termék megrendelésének időpontja azaz időpont, amikor Vevő a megrendelését a webáruházon keresztül eljuttatja a Vállalkozáshoz. A megrendelés akkor lép életbe, ha a Vállalkozás e-mail-ben is visszaigazolja azt a megrendelés elküldését követően legkésőbb 48 órán belül. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással, az csupán a megrendelés beérkezését rögzíti! A Vállalkozás által történő visszaigazolás pontos formája és határideje a kiválasztott termék, a szállítási és a fizetési mód jellemzőitől függ.

 

3.16. Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozáshoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg a vásárlás vagy a regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége, illetve a tárhely beállításai miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

3.17. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Vállalkozás fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után Vállalkozás azonnal tájékoztatja a Vevőt az új adatokról, információkról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

3.18. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag vagy a visszaigazoló e-mail tartalmazza.

 

3.19. Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni. A csomagoláson, esetleg a terméken észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni a futártól, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Vállalkozás nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

 

4. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

 

4.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon hétfőtől péntekig 9:30 és 17:00 között, míg szombaton 9:00 és 13:00 között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Vállalkozás minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 

4.2. Vállalkozás nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

 

4.3. A Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján adásvételi szerződés megkötése esetén a Vállalkozás a termék tulajdonjogának az átruházásra, míg a Vevő a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles.

Vállalkozás egészen addig fenntartja az egyes termékekre vonatkozó tulajdonjogát, míg Vevő annak vételárát maradéktalanul meg nem fizette a részére.

 

4.4. A kárveszélyviselési kötelezettség akkor száll át a Vevőre, amikor Vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot.

 

5. ELÁLLÁS JOGA

 

5.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás (külön magyarázat) nélkül elállhat a szerződéstől a honlapon található „elállási nyilatkozat minta” felhasználásával (megnyitáshoz kattintson ide), vagy bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján.

 

Írásban történő elállás esetén a Vevőnek elég a fenti határidőn belül elküldeni nyilatkozatát a Vállalkozás részére. A határidő megtartásának kétsége esetén Vállalkozás elfogadja a Vevőtől az írásbeli elállási nyilatkozat határidőn belül részére történő megküldésének hiteles igazolását is.

 

Vevő ezen jogát már a szerződés megkötésének a napjától kezdve gyakorolhatja, már a termék átvétele előtt is.

 

Jelen tájékoztató hiányában Vevő a termék kézhezvételétől számított 1 év elteltéig jogosult gyakorolni az elállási jogát.

 

Fentieken túlmenően amennyiben Vevő a Vállalkozás által nyújtott szolgáltatásra irányuló szerződést köt a Vállalkozással, úgy Vevő az erre irányuló szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogosult a honlapon található „elállási nyilatkozat minta” felhasználásával (megnyitáshoz kattintson ide), vagy bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján felmondani a megkötött szerződést.

 

FONTOS: Amennyiben a Vevő a szolgáltatás teljesítésének a megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát, úgy köteles a Vállalkozás ésszerű költségeit megtéríteni!

 

5.2. Nem illeti meg az elállási jog Vevőt olyan termék esetén, mely Vevő személyéhez kötötten, egyedileg Vevő utasításai és igényei alapján vagy kifejezett kérésére, és/vagy személyre szabott speciális kérésére lett elkészítve!

 

Nem illeti meg az elállási jog Vevőt továbbá olyan termék vásárlása esetén sem, amely romlandó vagy minőségét rövid ideig őrzi meg, illetve olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza!

 

Nem illeti meg az elállási jog Vevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozás a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti!

 

5.3. Az elállási jog / felmondási jog nem illeti meg az olyan Vállalkozót/Vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljárva köt szerződést a Vállalkozással. Ebből következően az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyvben definiált fogyasztónak minősülő személyeket illeti meg!

 

5.4. A termék visszaküldésének költségét a Vevőnek kell viselnie, a Vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

 

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. Amennyiben Vevő nem a legkevésbé költséges fuvarozási módot választja, az így adódó többletköltség megtérítését a Vállalkozás nem vállalja.

Vállalkozáskövetelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését!

 

5.5. Vállalkozás az elállásról való tudomásszerzést követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vevő részére, beleértve a kiszállítási díjat is.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Akármelyik visszatérítési mód kerül alkalmazásra, a Vevőt e körben semmilyen többletköltség nem terheli.

 

5.6. Vevő köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Vállalkozás részére történő megküldésétől számított legkésőbb 14 napon belül visszaküldeni.

 

Vevő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi a terméket a Vállalkozás részére. A Vállalkozásnak nem áll módjában utánvétes csomagot átvenni!

 

FONTOS! A visszaküldött terméknek a Vállalkozás által történő beazonosításhoz rendelkeznie kell a hozzá tartozó minőségjeggyel vagy azonosító iratokkal (pl.: jótállási jegy, számla stb.). Ennek hiányában a Vállalkozásnak nem áll módjában visszatéríteni a termék vételárát, illetve a kiszállítás díját figyelemmel arra, hogy nem lesz egyértelműen beazonosítható, hogy az adott termék az aranypatkoszeged.hu webáruházban került megvásárlásra.

Erre figyelemmel Vállalkozás ezúton is kéri a Vevőt, hogy amennyiben el kíván állni a vásárlástól, úgy lehetőség szerint minden olyan iratot, számlát, csomagolóanyagot egyéb tartozékot küldjön vissza vagy mutasson be a Vállalkozás részére, amely megkönnyíti a termék és a vásárlás beazonosítását, illetve a felek közötti elszámolást.

 

5.7. Vevő felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegét, tulajdonságait figyelmen kívül hagyva, a szükségestől eltérő kezelés miatt, azaz a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be.

Vállalkozás fenntartja a jogot továbbá arra, hogy a Vevő által visszaküldött termék használatából eredő esetleges értékcsökkenést is elszámolja a Vevő terhére a termék vételárának visszatérítése során.

 

5.8. A vételár és a kiszállítási költség visszatérítését Vállalkozás mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

5.9. Amennyiben Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Vállalkozás elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a honlapon található „elállási nyilatkozat minta” segítségével is), vagy bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja kerül figyelembevételre, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Vállalkozás.

 

5.10. Vevőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vevőt terheli! A termék visszaérkezését követően a Vállalkozás az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon – kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul – téríti vissza a termék árát a kiszállítási költséggel együtt.

 

5.11. A fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

 

6. SZAVATOSSÁGI JOGOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

 

 

Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

 

Vevő a webáruházat üzemeltető vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a Vevőt a kellékszavatossági igénye alapján?

 

Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?

 

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Vevő a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Hibás teljesítés esetén a Ptk. 6:159.§ (2), valamint a 6:173.§ (2) bekezdése és a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a bejelentett kellékszavatossági, valamint jótállási igénnyel szemben a NÓNIUSZ’96 Kft. helytállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

A jótállás időtartama a

- 10.000,-Ft-ot elérő, de 100.000,-Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

- 100.000,-Ft-ot meghaladó, de 250.000,-Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

- 250.000,-Ft eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikknek a fogyasztó részére történő átadásával kezdődik.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

 

 • ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének jogszabályban előírt határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelhetia hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

 

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

A Vállalkozás a fentieken túlmenően 10.000,-Ft alatti termék esetén is vállalhat jótállást önkéntes alapon. Ennek időtartama –figyelemmel arra, hogy nem jogszabályi előíráson, hanem a Vállalkozás önkéntes elhatározásán alapul- egy évnél rövidebb idő is lehet.

 

Előfordulhat továbbá, hogy egyes termékek adatlapján a jogszabályban kötelező jelleggel meghatározott időnél hosszabb jótállási időtartam kerül meghatározásra. Erre figyelemmel a Vállalkozás már most tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a jogszabályban meghatározott jótállás alá tartozó termékek esetében a jogszabályban kötelezően előírt jótállási időtartamot vállalja az érintett árukra. Amennyiben a webáruházba olyan termék kerül feltöltésre, amelyre a jogszabályban előírtnál hosszabb jótállási időtartam (garancia) kerül feltüntetésre, úgy a Vevő a jogszabályban meghatározott időn túli jótállásból eredő jogait közvetlenül a termék gyártójánál tudja érvényesíteni, aki/amely a jogszabályban előírt időtartamon túl önkéntesen hosszabb jótállási időtartamot vállal az általa gyártott termékre. A gyártó a saját maga által önkéntesen vállalt jótállás érvényesítéséhez további feltételeket is támaszthat a Vevővel szemben (pl.: vásárlást követő 30 napon belül a termék regisztrációja a gyártó honlapján).

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

7.1. Vállalkozás kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

7.2. Vállalkozás ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy az esetleges hibás teljesítésből eredő kártérítési felelősségének mértékét a megrendelt termék vételárában maximalizálja.

 

7.3. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

7.4. Amennyiben Vállalkozás a jelen dokumentum alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételekben foglalt valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

7.5. Vállalkozás és a Vevő a vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem sikerül, úgy a Vállalkozás és a fogyasztónak nem minősülő Vevő közötti jogviták elbírálására értéktől függően a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékessége kerül kikötésre. Vállalkozás és a fogyasztónak minősülő Vevő közötti jogviták elbírálásával kapcsolatosan a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott bíróságok jogosultak eljárni.

 

7.6. A webáruház adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://aranypatkoszeged.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

8. PANASZKEZELÉS RENDJE

 

8.1. Az aranypatkoszeged.hu webáruház célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy postai levél útján is közölheti.

 

8.2. Vállalkozás a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja Vevő részére.

 

8.3. Az írásbeli panaszt a webáruház üzemeltetője 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

8.4. Amennyiben a panasz kivizsgálását követően továbbra sem elégedett a válaszunkban foglaltakkal, akkor a Vevő jogosult arra, hogy panaszával hatósági vagy békéltető testületi eljárást kezdeményezzen.

 

8.5. Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

8.6. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

8.7. A fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Európai Uniós online vitarendezési platformot is. A platform kapcsolattartó pontként szolgál szerződéses kötelezettségekkel, internetes értékesítéssel és szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos viták bíróságon kívüli rendezéséhez. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében (ide kattintva elérhető) Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

8.8. Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A Vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület elérhetősége:

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: +36 62 426 343

Telefax: +36 62 426 149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

A további békéltető testületek elérhetőségei az alábbiak:

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszám: +36 76 501 500

Telefax: +36 501 538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 5.

Telefonszám: +36 66 324 976

Telefax: +36 66 324 976

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám: +36 46 501 091

Telefax: +36 46 501 099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

Telefonszám: +36 1 488 2131

Telefax: +36 1 488 2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: +36 22 510 310

Telefax: +36 22 510 312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: +36 96 520 202

Telefax: +36 96 520 291

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszám: +36 52 500 710

Telefax: +36 52 500 720

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3300 Eger, Faiskola út 15.

Levélcím: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszám: +36 36 416 660/105, +36 36 429 612/105

Telefax: +36 36 323 615

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszám: +36 56 510 610/614, 620

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: +36 34 513 010

Telefax: +36 34 309 225

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a.

Telefonszám: +36 32 520 860

Telefax: +36 32 520 862

 

Pécs-Baranyai Békéltető Testület

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

7625 Pécs, Majorossy u. 36.

Telefonszám: +36 72 507 150

Telefax: +36 72 507 152

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

1052 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.

Telefonszám: +361 474 7921

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: +36 82 501 000

Telefax: +36 82 501 046

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: +36 42 311 544

Telefax: +36 311 750

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszám: +36 74 411 661

Telefax: +36 74 411 456

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: +36 94 312 356

Telefax: +36 94 316 936

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

8200 Veszprém, Budapest út 3.

Telefonszám: +36 88 429 008

Telefax: +36 88 412 150

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: +36 92 550 514

Telefax: +36 92 550 525

 

A Vállalkozás székhelye szerinti első fokú fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó kormányhivatal elérhetősége:

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Telefonszám: +36 62 680-530

E-mail: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

 

A további fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó kormányhivatalok elérhetőségeit itt találja:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

 

9. SZERZŐI JOGOK

 

9.1. Vállalkozás fenntart magának minden jogot az aranypatkoszeged.hu weboldalon, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 

Miután az aranypatkoszeged.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.

 

9.2. Az aranypatkoszeged.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

9.3. Jogosulatlan felhasználás (azaz felhasználási szerződés nélkül, vagy az idézés határait és szabályait átlépve történő felhasználás) esetén a jogsértő 25.000,-Ft + ÁFA / szó, illetve 50.000,-Ft + ÁFA / kép mértékű felhasználási díjat köteles Vállalkozás részére fizetni.

 

9.4. Vállalkozás fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Vállalkozás szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

 

9.5. Tilos az aranypatkoszeged.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Vevői azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az aranypatkoszeged.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

 

9.6. Az aranypatkoszeged.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Vállalkozás írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

9.7. Vevő a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

 

A NÓNIUSZ’96 Kft. (6724 Szeged, Kálvária sgt. 37., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő, az Aranypatkó Lovasbolt üzemeltetője) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A NÓNIUSZ’96 Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://aranypatkoszeged.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy címen.

 

A NÓNIUSZ’96 Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Társaságunk elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

A NÓNIUSZ’96 Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

Az adatkezelés jogalapja, a GDPR tekintetében különösen:

 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés d) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

 

Jelen tájékoztató hatályos: 2018.05.25-től.

 

2. Az adatkezelő adatai

 

2.1. Adatkezelő

Név: NÓNIUSZ’96 Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 37.

E-mail: aranypatkoszeged@invitel.hu

Telefonszám: +36-62-486-314

Weboldal: http://www.aranypatkoszeged.hu/

 

2.2. Adatvédelmi tisztviselő

Név: Pólya-Szabó Krisztina

Elérhetősége: +36-30-416-7088

 

3. A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat.

 

Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak

abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

 

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a

marketingcélú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketingcélú hozzájárulást ad számunkra.

 

3.1. Kapcsolatfelvétel

Ha emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

Kezelt adatok:az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja:az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg az Adatkezelő számára.

 

3.2. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Az online regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

Kezelt adatok:az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét (esetleg külön számlázási név), címét (számlázási és/vagy szállítási cím), telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja:az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára.

 

3.3. Rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok: az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok a polgári jogi elévülési idő szerint 5 év.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése.

 

3.4. Számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok:név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja:az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.

 

3.5. Áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok:név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:a szerződés teljesítése

 

3.6. Garanciális ügyintézés

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok:vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama:a garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja:hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén, az az Ön önkéntes döntése. Azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kötelesek vagyunk a panaszt megőrizni.

 

3.7. Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok:vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama:a garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja:hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén, az az Ön önkéntes döntése. Azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kötelesek vagyunk a panaszt megőrizni.

 

3.8. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer tárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok:a hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama:a jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja:a Rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettség.

 

 

4. Marketing célú adatkezelések

 

4.1. Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok:név, cím, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama:az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Az érintett számára a leiratkozás lehetősége a hírlevelekben biztosítva van.

Az adatkezelés jogalapja:az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára.

Adatkezelés célja: a feliratkozáskor megadott e-mail címet hírlevél küldési céllal kezeljük.

 

5. Technikai adatkezelés

A NÓNIUSZ’96 Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A NÓNIUSZ’96 Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A NÓNIUSZ’96 Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A NÓNIUSZ’96 Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

6. Cookie-k (Sütik)

6.1. A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

6.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az aranypatkoszeged.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

6.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (webanalitika)

Az aranypatkoszeged.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics és a Facebook Pixel, mint harmadik felek sütijeit is. A Google Analytics és a Facebook Pixel statisztikai célú szolgáltatások használatával a NÓNIUSZ’96 Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

7. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását a törvény kizárja.

 

A NÓNIUSZ’96 Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

8. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

8.1. Tárhelyszolgáltató

Cégnév: Unas Online Kft.

Levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail cím: unas@unas.hu

Telefonszám:+36-99/200-200

 

8.2. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefonszám: +36 1 802 0265

E-mail cím: info@gls-hungary.com

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

8.3. Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő szoftver neve: MailChimp

Üzemeltető cég: The Rocket Science Group, LLC

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

 

E-mail automatizálásra a NÓNIUSZ’96 Kft. a MailChimp szolgáltatását használja. Az Ön által megadott adatokat a MailChimp szoftveres, hálózati rendszerében tároljuk a szolgáltatás adatvédelmi feltételeinek megfelelően.

 

8.4. Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Cégnév: PRAXIS-Szeged Ügyviteli Szolgáltató Kft.

Székhely: 6722 Szeged, Béke u. 2/C

Telefonszám: +36-62-420-956

E-mail cím: praxis.szeged@t-online.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

8.5. Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Cégnév: Horizont-Szoftver Kft.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Körösi u. 19.

Telefonszám: +36-70-315-8036

E-mail cím: gyulyaskp@gmail.com

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

 

9. Az adatkezelés során az Önt megillető jogok

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási -és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

9.1. Tájékoztatáshoz való jog

A NÓNIUSZ’96 Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

9.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

9.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a NÓNIUSZ’96 Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

9.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a NÓNIUSZ’96 Kft. késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a NÓNIUSZ’96 Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

9.6. Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

9.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

9.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

9.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

9.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

10. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

 

11. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

 

12. Jogorvoslati lehetőségek

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-3911-400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webcím: http://www.naih.hu

 

Jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési

információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) alapján.

 

Szeged, 2018.05.25