ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Tisztelt Vásárlónk!

Ön a NÓNIUSZ’96 Kft. által működtetett "Aranypatkó Lovasbolt" webáruházban leadott megrendelésével a www.aranypatkoszeged.hu webáruház vásárlója. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat!

Webáruházunkban több száz termék szerepel, és bár mindent elkövetünk a terméklista folyamatos frissítése érdekében, fenntartjuk annak a lehetőségét, hogy a megrendelt termék sem cégünk, sem a gyártó raktárkészletében nem elérhető, illetve a saját készleten nem lévő termék új beszerzése a feltüntetett áron már nem lehetséges. Ilyen esetben erről mielőbb tájékoztatjuk tisztelt megrendelőnket, és egyeztetjük a további lehetőségeket.

Megrendelésekor egy automatikus rendelés-visszaigazolást küldünk Önnek a megadott e-mail címére, amely arról tájékoztatja, hogy érdeklődését rögzítettük.

Az áru megvásárlása során a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre a NÓNIUSZ’96 Kft. és a rendelést leadó természetes vagy jogi személy (magánszemély vagy cég) (a továbbiakban „Megrendelő”) között.

Az adásvételi szerződést a NÓNIUSZ’96 Kft. írásban megkötött, magyar nyelven létrejött szerződésnek tekinti, amelyet a számlaszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított öt évig tárol, mely szerződések utóbb hozzáférhetők.

A Megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit. A NÓNIUSZ’96 Kft. kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

Az eladó: NÓNIUSZ’96 Kft.

 • Székhely: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 37.
 • Telefon: +36(62)486-314
 • E-mail: aranypatkoszeged@invitel.hu
 • Adóigazgatási szám: 11393119-2-06
 • Cégjegyzékszám: 06-09-004221
 • Működési engedély száma: 0981/2012
 • Nyilvántartás vezető cégbíróság: Csongrád Megyei Cégbíróság
 • Bankszámlaszám: ERSTE Bank Zrt., 11998006-02617286

A szerződés tárgya:

A NÓNIUSZ’96 Kft. által Aranypatkó Lovasbolt webáruház néven üzemeltetett internetes áruházban található valamennyi árucikk. Ezen árucikkek tulajdonságairól, jellemzőiről az adott árucikkhez tartozó aloldalon tájékozódhat.

Vételár, fizetési feltételek:

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely magyar forintban (HUF) értendő és tartalmazza az általános forgalmi adót is (könyvek esetén 5%, minden egyéb terméknél 27%).

Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az Eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron (ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza) vagy, ha időközben a termék ára csökken, akkor a vásárló számára kedvezőbb áron szállítja ki a Megrendelőnek.

Amennyiben valamely rendelés(ek) bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak. A feltüntetett árak visszavonásig érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A vételár kiegyenlítése:

(A pontos szállítási költség kiszámításához kérjük, hogy minden esetben tanulmányozza át a "Szállítási feltételek" menüpont alatt található táblázatunkat!):

1) A GLS futárszolgálatnak készpénzben az áru átvételekor, vagy

2) Előre utalással a 11998006-02617286 sz. bankszámlaszámra

Regisztrációs adatok módosítása:

A kosárba rakott termékek listáját megtekintheti a webáruházban a „Kosár” menüpontra kattintva. Itt lehetősége nyílik a rendelt mennyiség módosítására. A „törlés/kuka” ikonra kattintva törölheti a terméket a kosárból, valamint a módosítások után frissítheti a kosár tartalmát. A frissítés után a fizetendő végösszeg már aktualizálva jelenik meg a kosárban. Tovább haladva a rendelési folyamaton („Következő” gomb) megváltoztathajta a számlázási és a szállítási adatokat. Bármelyik adatot módosíthatja a beviteli mezőkben, majd elmentheti azokat.

A „Megrendelés megerősítése” gomb választásával véglegesítette rendelését, amely megérkezik rendszerünkbe. Ezután hamarosan megkapja a visszaigazoló e-mailt, amelyben még egyszer ellenőrizheti, hogy minden adatot megfelelően adott-e meg. Amennyiben ekkor valamilyen hibát észlel, akkor is van lehetőség a módosításra. Ilyen esetben a módosítást csak ügyfélszolgálatunk tudja elvégezni, ezért kérjük, hogy a hibát – minél hamarabb – jelezze telefonon a +36(62)486-314-es telefonszámon vagy az aranypatkoszeged@invitel.hu e-mail címen.

Adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk ki (ez alól kivételt képez a szállításhoz szükséges adatok átadása a futárszolgálatnak).

Az elállás joga:

Az Aranypatkó Lovasbolt webáruház a szolgáltatásai terén etikusan és törvényesen a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el. Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján Ön egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén (a visszaküldés költsége a Megrendelőt terheli) követelheti a kereskedőtől az Ön által kifizetett összeg visszatérítését.

Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére. A szerződéstől való elállás esetén a megrendelő nem köteles az eladó kérésére magyarázatot adni az elállás okára. Tehát a szerződésnek megfelelő, hibátlanul működő és a rendeltetésszerű használatra alkalmas termék esetén is gyakorolhatja elállási jogát.

 • A fogyasztó a szerződéstől 14 (tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat.

 • A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 • Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

 • Ha a tájékoztatásra a meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra rendelkezésre álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

 • A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget (a termék vételára) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (szállítási költség). A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 • A fogyasztó elállási szándékát szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) és e-mailben is kifejezésre juttathatja.

 • Javasoljuk, hogy a termék csomagolását óvatosan bontsa fel és azt őrizze meg a számlával és egyéb okmányokkal együtt az elállási határidő lejártáig.

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot:

 • A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a tizennégy naptári napos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.

 • Olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ.

 • Olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy romlandó.

Jogérvényesítés: fogyasztói panaszok, minőségi kifogások

Az Aranypatkó Lovasbolt webáruház a fogyasztói panaszok, minőségi kifogások érvényesítésekor a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak szerint jár el:

 • Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

 • A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
  a) a fogyasztó nevét, címét,
  b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
  c) a vásárlás időpontját,
  d) a hiba bejelentésének időpontját,
  e) a hiba leírását,
  f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
  g) a kifogás rendezésének módját.

 • Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

 • A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

 • Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

 • A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

 • A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 • Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

A jogérvényesítés helye: NÓNIUSZ’96 Kft., 6724 Szeged, Kálvária sgt. 37. A jogérvényesítés a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján készített „Jegyzőkönyv a fogyasztó kifogásáról” nevű nyomtatványon történik.

Jótállás, garancia:

Az Aranypatkó Lovasbolt webáruház garanciát vállal minden egyes webáruházban megvásárolt termékre a vásárlástól számított 6 hónapon keresztül. Kérjük, hogy a vásárláskor kiállított számlát minden esetben őrizze meg, mert a garancia csak a számlával együtt érvényesíthető!

Az Aranypatkó Lovasbolt webáruház az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásával kapcsolatban a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el:

 • Abban az esetben, ha a megrendelt termék nem felel meg a vásárló igényeinek, akkor lehetősége van arra, hogy indoklás nélkül visszaküldje azt hozzánk 14 naptári napon belül. A visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben megkapjuk a visszaküldött terméket, 30 napon belül visszafizetjük a vételárát. A visszaküldést minden esetben kérjük előzetesen egyeztetni e-mail-ben vagy telefonon az ügyfélszolgálattal. A visszaküldött termékeket csak és kizárólag számlával és az eredeti csomagolásában tudjuk visszavenni, esetlegesen cserélni. A vásárlástól a megrendelő a kiszállítás előtt is elállhat, ez irányú szándékát szintén kérjük e-mail-ben vagy telefonon egyeztetni ügyfélszolgálatunkkal.

 • A Magyarország területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

 • Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

 • A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó).

 • Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

Az árucikkek cseréje meghibásodás esetén:

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Aranypatkó Lovasbolt webáruház díjmentesen kicseréli. A termék mindenkori visszajuttatása a vevőt terheli. A termékeket csak és kizárólag eredeti csomagolásban, hiánytalanul és a kiállított számlával együtt tudjuk visszavenni. Abban az esetben, ha a termék hiányosan, hibásan vagy bármilyen más problémával kerül kiszállításra, akkor webáruházunk 8 munkanapon belül kicseréli, amennyiben az készleten van.

Tennivaló meghibásodás esetén:

Az árucikkek hibáját, cseréjét, elállást a vásárlástól, a termék visszaküldését minden esetben kérjük jelezni az ügyfélszolgálatunk felé, az aranypatkoszeged@invitel.hu e-mail címen, vagy a +36(62)486-314-es telefonszámon.

Sikertelen kézbesítés:

A vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei a vásárlót terhelik.

Árváltoztatás joga:

A vásárló által megrendelt termékeket a rendelés leadását követően minden esetben a megrendeléskori áron számlázzuk és szállítjuk ki. Abban az esetben, ha Ön érdeklődik egy termék iránt, ami nincs készleten és cégünk az újbóli beszerzéskor magasabb áron kapja, akkor nem tudjuk garantálni a korábbi árakat. Az esetlegesen felmerülő árváltozásról tájékoztatjuk vásárlóinkat!

Adatkezelési nyilatkozat, adatvédelem:

Az Aranypatkó Lovasbolt webáruház a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez, valamint információ közléséhez használja fel, semmilyen formában nem adja azt tovább harmadik félnek. (Ez alól kivételt képez az alvállalkozóként alkalmazott szállító cég.) Adattörlésre az ügyfélszolgálatra eljuttatott e-mail-ben van lehetőség. Az adattörlés kérését követően adminisztrátorunk törli a rendszerből a regisztrációkor megadott adatokat!

Vonatkozó jogszabályok, irányelvek

A NÓNIUSZ’96 Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) tevékenysége során vásárlói és partnerei (a továbbiakban: Felhasználók) adatainak kezelésében az 1992. évi LXIII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során és a 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvények alapján az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

1. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználók részére történő tájékoztatás, számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, a követelések érvényesítése, illetve hírlevelek küldése, űrlapok kitöltése és e-mail-címek kezelése céljából kér adatszolgáltatást.

2. A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

3. Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy törölhessék.

4. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

5. A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail-címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

6. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

7. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

8. A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az olyan esetlegesen fellépő hibákért, melyek az oldalak nem megfelelő működését és/vagy az adatok elvesztését eredményezik.

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) etikai, magatartási kódexre nem hivatkoznak.